Zvažujete možnosti rozvoje vašeho podnikání v zahraničí? Proces marketingového plánování a stanovení marketingové strategie je pořád stejný, jako pro český trh. V čem ale určitě potřebujete mít pevnou oporu, je marketér s odbornými zkušenostmi a znalostmi ze zahraničních trhů. Potřebujete správně usadit styl vaší komunikace, prezentaci vašich služeb nebo produktů a také váš web do prostředí, ve kterém bude vše synergicky fungovat. Mentalita potenciálních zákazníků je v každé zemi jiná a co funguje v ČR nemusí vždy dobře fungovat jinde. Díky našim mnohaletým zkušenostem s řízením marketingových aktivit na zahraničních trzích vám pomůžeme se zodpovězením všech potřebných otázek pro rozvoj vašeho podnikání v zahraničí. Pro nás je vždy na prvním místě data-driven marketing. Naše doporučení budou vždy kvalifikovaná na základě reálných dostupných dat. Správná interpretace získaných dat a jejich správné využití pro vás bude tím správným odrazovým můstkem.

  • Provedeme analýzu cílového trhu
  • Identifikujeme vaši přímou a nepřímou konkurenci
  • V daném jazyce provedeme analýzu klíčových slov
  • Projdeme způsob a styl komunikace přímých konkurentů
  • Navrhneme optimální marketingovou strategii pro vstup na cílový trh
  • Doporučíme rozložení vámi plánového marketingového budgetu
  • Pomůžeme s hledáním vhodné partnerské agentury pro zajištění profesionální správy reklamních kampaní pro daných trh
  • Budeme odborně garantovat způsob řízení místní partnerské agentury, aby byl zajištěn jednotný styl komunikace vaší společnosti
  • Zajistíme kontinuální monitoring dat z měřících kanálů
  • Přizpůsobíme reporting vašemu požadovanému stylu a potřebám

Využijte služeb vašeho outsourcovaného marketingového manažera. Jsme připraveni vám okamžitě pomoci. Stačí, abyste nás právě teď kontaktovali a vše potřebné si domluvíme.

Vstup na zahraniční trh je pro každou společnost přelomovým milníkem. Jestli tento krok bude nebo nebude úspěšný, v dnešní době rozhodne správně nastavená marketingová strategie. Pokud tedy nemáte to štěstí, že disponujete světově jedinečným produktem nebo službou. V takovém případě si vás zahraniční trhy najdou aktivně samy. Ovšem i v takovém případě musíte mít jasně danou marketingovou strategii, protože se velmi brzy objeví vaši první konkurenti, kteří budou mít zásadní výhodu, a to že pocházejí z lokálního trhu.

Vaším prvním úkolem je zorientovat se v cílovém trhu ještě před vstupem na něj. V tomto okamžiku vám zkušenosti, nabité na českém trhu, jsou prakticky k ničemu, pokud nevíte, jak se chová váš cílový trh. Identifikace konkurence je naprostou nezbytností. Pomůže vám nahlédnout do způsobů, jak vypadá marketingová komunikace vašich přímých konkurentů. Jakým způsobem využívají jednotlivé marketingové kanály.

Dalším úkolem je porozumět vašim budoucím klientům v zahraniční. Analýza klíčových slov je v dnešní době úplným základem a pro vstup na zahraniční trh je tím nejdůležitějším, co musíte mít připravené. Proč? Musíte vědět, jak a kdy potencionální klienti hledají vaše produkty nebo služby. Musíte se s předstihem zorientovat v jejich často odlišeném nákupním cyklu, než na který jste z českého trhu zvyklí. Analýza klíčových slov pomůže identifikovat cílové skupiny a jejich charakteristiky, které se v každé zemi mnohdy velmi odlišují.

A když už víte, jak cílový zahraniční trh funguje a jak se v něm pohybují zákazníci, musíte zvolit efektivní marketingovou strategii. Její dodržení vám zajistí detailní marketingové plánování. Dá se říct, že celý digitální marketing by měl vycházet z dat analýzy klíčových slov. Jeho následné řízení je pak už stejné, jako pro trh český, tedy data-driven marketing, pravidelné vyhodnocování a reporting. Pokud dodržíte základní principy marketingu, nemůžete udělat chybu. Pokud ji uděláte, tak právě díky těmto principům ji rychle odhalíte a okamžitě napravíte. Je dobré, nepodceňovat sílu offline marketingu i v zahraničí. Jeho optimální nastavení a rozložení vám opět pomůže nadefinovat správně zvolená marketingová strategie na základě analýzy trhu.

Mám zájem o konzultaci

* označená pole jsou povinná