Vaše společnost může přestát situace, které na první pohled vypadají nepřekonatelně. Síla vaší firmy je přímo spojená s kvalitou krizového managementu. Krizové řízení společnosti je u nás chápáno velmi často jako okamžité zastavení veškerých investic do marketingu, s vyhlídkou přečkání zlých časů a následným opětovným oživením investic. Přestože je jasné, že někdy to jinak nejde, ve většině případů je tento přístup chybný a skutečné dopady přijdou ve chvíli, kdy se budete potřebovat nadechnout a znovu svůj byznys rozběhnout. Zjistíte, že vaši zákazníci, kteří o vás v mezidobí neslyšeli, nevěděli o vás, přešli ke konkurenci. Tímto si prodloužíte krizové období, což vás může nakonec stát více peněz, než domněle ušetřené investice.

Jsme připraveni vám pomoci s krizovým managementem pro vaši firmu.

 • Analyzujeme stav období pozitivního růstu.
 • Analyzujeme stav vývoje krizového období.
 • Společně si projdeme vaše aktuálně nastavené marketingové cíle.
 • Navrhneme vám optimální úpravu marketingových cílů.
 • Připravíme krizovou marketingovou strategii.
 • Pomůžeme s implementací krizové strategie do chodu vaší společnosti.
 • Navrhneme možnosti reorganizace marketingových investic dle priorit.
 • Zajistíme pravidelný detailní reporting .
 • Pomůžeme vám s přechodem z krizového řízení zpět do normálu.

Využijte služeb vašeho outsourcovaného marketingového manažera. Jsme připraveni vám okamžitě pomoci. Stačí, abyste nás právě teď kontaktovali a vše potřebné si domluvíme.

Optimalizace marketingových nákladů

Optimalizace marketingových nákladů v rámci krizového managementu je vždy první otázkou, kterou manažeři řeší. Je velkou chybou investice zcela zastavit. Naopak jejich přenastavením a optimalizací můžete dosáhnout v rámci aktuálních obchodních trendů ve vašem segmentu velmi dobrých výsledků (návratnosti investic, ROI).

 • Remarketingové kampaně fungují vždy
 • Aktivní výkonnostní marketing na brandové kampaně
 • Optimalizace investic do zbytných marketingových kanálů (těžko měřitelných)

Proč skvěle funguje SEO?

Otevírají se vám dveře v oblasti SEO. Krize je vždy velkou příležitostí pro tvorbu nového obsahu. S tím je spojená změna stylu komunikace a copywriting. Optimalizovaný web by měl převzít větší část výkonu placeného marketingu.

 • Tvorba obsahu cíleného na měnící se chování při vyhledávání.
 • Cílení na klíčová slova a témata, která nahradí vypnuté kampaně v PPC.
 • Komunikace s publikem odrážející jeho aktuální potřeby.

Marketing v době krize

V období jakékoliv krize musíte počítat s tím, že se chování vašich zákazníků zásadně změní. Tato změna v chování souvisí se změnou aktuálních priorit zákazníků. Je velkou chybou reagovat na tyto změny tím, že se svými zákazníky přestanete komunikovat. Objem komunikace se určitě snížit může, ale určitě byste neměli komunikaci přerušit. Zákazníci jsou v období krize velmi citliví a přerušení komunikace má ve výsledku jediný efekt, a to že přejdou ke konkurenci, která je osloví. Pokud komunikaci se zákazníky nepřerušíte, je třeba ji razantně, ale přesto citlivě změnit. Úpravou stylu komunikace dáváte zákazníkům najevo, že vnímáte aktuální dění, rozumíte změnám jejich priorit a jste připraveni být pro ně k dispozici i přesto, že aktuálně zrovna vy prioritou nejste. Budujete tím důvěru klienta ve vaši značku.

V období krize se mění i vaše konkurence. Krizový management musí umět reagovat na tyto změny rychle a efektivně. Nejedná se pouze o prvoplánovou snahu obsadit místo konkurenta, který krizi nezvládl, ale být obezřetný před úplně novou konkurencí, která je z podstaty věci velmi dravá. Musíte mít přehled o nových trendech, které krize přináší a jak s nimi pracují konkurenti. Učit se z jejich chyb a inspirovat se jejich úspěšnými tahy.

Období krize je ideálním časem pro návrat k úplnému základu prezentace nabídky vašich produktů a služeb. Jaké jsou jejich výhody v aktuální době? Změnila se vaše cílová skupina a dokážete oslovit nové zákazníky? Publikum by mělo z vaší komunikace pochopit, proč by jim mělo záležet zrovna na vašich produktech a službách. Každá krize vám ukáže, jak dobře rozumíte svým zákazníkům. Klíčoví zákazníci jsou základem pro váš rychlý restart. Krize vám ukáže, kolik věrných zákazníků skutečně máte a jak dobře s nimi umíte pracovat. Péče o zákazníka by v období recese a následné konjunktury měla být pro vás tím nejdůležitějším tématem.

Mám zájem o konzultaci

* označená pole jsou povinná