Základem pro efektivní marketingové řízení jsou správně zvolené a nadefinované marketingové cíle. Je velmi důležité, abyste před sebou nestavěli vzdušné zámky. Velmi často nezkušení marketéři sklouzávají k pocitu zalíbení se top managementu, k tomu, že nadefinují až nesplnitelné cíle, které se ale hezky poslouchají. Problém nastává ve chvíli, kdy se cíle nedaří plnit, a to pouze z důvodu, že nebyly nastaveny správně. Pro správnou definici marketingových cílů se řídíme striktně data-driven marketingovou strategií. Čísla se ničím ošálit nedají. Ukazují naprosto jasnou realitu a na té je třeba stavět.

  • Analyzujeme aktuální stav vašich marketingových aktivit
  • Projdeme s vámi vaši představu o marketingových cílech
  • Podrobně se seznámíme s co možná největším množství dat, které nám dáte k dispozici
  • Nadefinujeme reálné marketingové cíle (krátkodobé a střednědobé)
  • Navrhneme marketingovou strategii, jak těchto cílů dosáhnout
  • Společně nastavíme KPI, které nám k dosažení cílů pomohu
  • Navrhneme optimální marketingový mix
  • Sjednotíme měření klíčových metrik, které budeme vyhodnocovat
  • Zajistíme pravidelný reporting

Využijte služeb vašeho outsourcovaného marketingového manažera. Jsme připraveni vám okamžitě pomoci. Stačí, abyste nás právě teď kontaktovali a vše potřebné si domluvíme.

Mám zájem o konzultaci

* označená pole jsou povinná