Nepodceňujte sílu venkovní reklamy. Umožnuje vám velmi přesně cílit na širokou skupinu potenciálních klientů a zákazníků. Pomůžeme vám se stanovením efektivního rozmístění reklamních ploch i s výběrem reklamních ploch v ideálním poměru cena / výkon. Zajistíme vám široký výběr reklamních ploch. Budeme s vámi spolupracovat na grafickém návrhu, popřípadě sami grafiku zajistíme. Celý proces včetně objednávky, tisku a výlepu pro vás pohlídáme. Kontaktujte nás s pomocí při realizaci outdoor reklamy kontaktovat.

  • Doporučíme strategický plán vaší outdoorové reklamy.
  • Navrhneme optimální rozpočet pro vaši outdoorovou reklamu.
  • Stanovíme krátkodobé a dlouhodobé cíle.
  • Doporučíme vhodný výběr reklamních ploch podle lokality, vizibility a ceny.
  • Zajistíme vám dlouhodobou kontinuitu strategie outdoorové reklamy.
  • Ustálíme jednotný, dlouhodobý a vámi vyžadovaný styl reportingu.

Využijte služeb vašeho outsourcovaného marketingového manažera. Jsme připraveni vám okamžitě pomoci. Stačí, abyste nás právě teď kontaktovali a vše potřebné si domluvíme.

Co je outdoor neboli venkovní reklama a její přínos pro firmy

Out Of Home (OOH) je veškerá forma reklamy, kterou vidí vaši zákazníci mimo jejich domov. Tradičně tato reklama zahrnuje vše od velkoplošných billboardů, přes reklamní plochy na zastávkách MHD, popřípadě samotných prostředků MHD, až po široké množství typů, tvarů a technologických vychytávek venkovních reklamních nosičů.

Všichni lidé tráví spoustu čas venku. Podvědomě vstřebávají vše, co se kolem nich děje, aniž by to tušili. Obrovský tlak digitální reklamy může způsobit, že ve veškeré záplavě bannerů, newsletterů, reklam na sociálních sítích může vaše reklama lehce zapadnout a díky jisté rezistenci uživatelů internetu se může stát neviditelnou. Outdoorová reklama tento problém efektivně řeší. Neustále se vyvíjí, aby udržela krok s digitální reklamou a byla i nadále výkonným a efektivním nástrojem pro inzerenty.

Na rozdíl od digitální reklamy, kterou si uživatelé mohou například sami různými způsoby blokovat nebo omezovat, je velmi obtížné vyhnout se venkovní reklamě. Toto má významný dopad na spotřebitele. Venkovní reklama je záměrně koncipovaná tak, aby byla v co největším kontrastu s reálným prostředím okolo ní.

Kromě toho má OOH jednoznačně pozitivní účinek jako doplněk k digitální reklamě. Mnoha studiemi je prokázaný synergický efekt vlivu venkovní reklamy na spotřebitele, který je v prvním momentě oslovený outdoorovou reklamou, následně provede akci na webu a následně je opět již cíleně oslovený digitální reklamou, aby provedl finální nákup, rezervaci nebo objednávku.

Nebojte se vytvářet působivé reklamní kampaně i v outdoor

Důvod, proč inzerenti milují reklamu OOH, je způsoben potenciálním dopadem, který může mít na spotřebitele. Kampaně OOH nelze ignorovat, a to ani ve srovnání s televizní reklamou nebo reklamou v rádiu. Inzerenti mohou využít vizuálně velmi působivých kampaní, kterými přitáhnou pozornost širokého publika. Out of home reklama umožňuje značkám dostat se s jejich sdělením mnohem blíže k jejich cílové skupině.

Využijte lokaci venkovní reklamy efektivně

Přesné cílení lokace venkovní reklamy je zásadním předpokladem k jejímu úspěchu. Vše se odvíjí od marketingové strategie. V dnešní době si inzerent může dovolit skutečně velmi efektivně pracovat s rozmístěním venkovní reklamy.

Pár exkluzivních ploch nebo více ploch ale méně exkluzivních?

Zásadní otázka, která můžeme mít přímý vliv na efektivitu reklamy. Stejně tak, jak platí, že méně znamená více, tak současně v případě venkovní reklamy může platit, že čím více, tím lépe. Důležité je, mít nejdříve jasno v tom, co je cílem reklamy. Koho chcete reklamou oslovit, kdy chcete reklamou oslovit a s čím chcete reklamou oslovit. Tento jasně specifikovaný plán by vám měl dát odpověď na výše zmíněnou otázku. Pár pečlivě vybraných exkluzivních ploch s jasným a úderným sdělením. Nebo větší počet přesně lokalizovaných reklamních ploch s detailnějšími informacemi. Obě strategické varianty mohou být velmi úspěšné.

V reklamních sděleních v OOH marketingu platí, že méně, je více

Vaše reklama je viditelná sice velmi výrazně a většinou vždy jen na velmi krátký čas. Můžeme říci, že v pár sekundách. Sdělení proto musí být naprosto jasné, zřetelné a rychle pochopitelné. Je dobré používat krátká sdělení v kombinaci s vizuálem, který primárně poutá pozornost. Vaším cílem by nemělo být informování, ale jasné stručné sdělení.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci

* označená pole jsou povinná