Online marketing dnes tvoří nedílnou součást celkové marketingové strategie. S rychlým vývojem digitálních technologií a vzestupem e-commerce čelí každá firma neustálým výzvám, jak vybrat tu správnou kombinaci digitálních kanálů. Jen vhodným nastavením a optimalizací online marketingu lze totiž docílit vysoce efektivní návratnosti investic.

A protože nejdůležitějším faktorem při volbě online marketingového mixu jsou vaše cíle, začínáme spolupráci vždy analýzou stávajícího stavu. Díváme se na celkovou obchodní a marketingovou strategii, provádíme audity nastavení aktuálních kampaní a rozložení investic do jednotlivých online kanálů. Nikdy nezapomínáme také na aktivity konkurence, díky nimž lze určit silné a slabé stránky vaší firmy. 

Na základě těchto kroků pak navrhneme komplexní krátkodobou i dlouhodobou strategii online marketingu s jasně definovanými cíli a očekáváními (zvýšení návštěvnosti, konverzí nebo efektivnější návratnost investic).

Mám zájem o nezávaznou konzultaci