User Experience (UX) & User Interface (UI), dvě slovní spojení, která dokáží zázraky, pokud se s nimi pracuje správně. Stejně tak ale dokáží napáchat mnoho škody, pokud se s nimi nepracuje vůbec a nebo špatně. Na základě našich mnohaletých zkušeností a vzdělávání v oboru marketingu, vám pomůžeme se správným nastavením strategie UX / UI. Jedná se o dlouhodobý a neustále se rozvíjející proces. Je třeba vždy reagovat na nové trendy, je potřeba vyvíjet vlastní aktivitu a testovat, co je pro vaše zákazníky lákavé a příjemné a co už je od jejich nákupního procesu odrazuje. Jsme vám plně k dispozici, neváhejte nás kontaktovat.

 • Podíváme se na aktuální stav vašeho webu z pohledu UX / UI
 • Analyzujeme trendy ve vašem oboru podnikání
 • Analyzujeme vaši přímou a nepřímou konkurenci
 • Společně si definujeme krátkodobé a dlouhodobé cíle
 • Zpracujeme návrhy optimálních strategií UX / UI
 • Odborně povedeme postupnou implementaci návrhů
 • Budeme měřit a analyzovat výkony provedených změn
 • Na základě reportingu dat budeme zpracovávat další doporučení

Využijte služeb vašeho outsourcovaného marketingového manažera. Jsme připraveni vám okamžitě pomoci. Stačí, abyste nás právě teď kontaktovali a vše potřebné si domluvíme.

V čem spočívá UX/UI?

Řada firem nebo eshopů sází na vlastní úsudek. Věří, že ví nejlépe, co na jejich zákazníky funguje. Toto je zcela určitě fakt, protože jinak by ve svém oboru nemohli fungovat. Vždy ale máme jako protiváhu tzv. provozní slepotu, které se při sebevětší snaze nikdo nevyhne. A právě ono UX, neboli „uživatelská zkušenost“ je o tom, jak daná služba nebo konkrétní produkt funguje, když s ním přijde do kontaktu někdo úplně nový, kdo vás ještě nezná. Jako skvělý příklad můžeme uvést dvě značky světových gigantů na trhu s mobilními zařízeními iPhone a Samsung. Ve své podstatě oba umí naprosto totožné věci: zavoláte si, pošlete SMS, email, připojíte se na sociální sítě. V čem ale spočívá jejich zásadní rozdíl je právě UX / UI. Nemluvíme pouze o věrných uživatelích, ale zejména o těch, kteří po letech používání jednoho produktu přešli k druhému. A proč? Většinou uslyšíte odpověď: „ani nevím, prostě se mi s tím druhým lépe pracuje. Víc se mi líbí rozhraní, ve kterém pracuji, má hezčí animace“. A toto by měl být přesně váš cíl, jak si udržet stávající zákazníky a hlavně jak získat ty nové.

 1. Vizuální vjem – donedávna se pod pojmem UX / UI vnímalo pouze to, jak daný produkt, nebo daný web vypadá. Nikdo příliš neřešil návazná propojení s dalšími službami nebo obsahem. Diskuze se vedly zejména nad tím, jestli je to či ono tlačítko hodně nebo málo barevné (zjednodušeně řečeno).

 2. Vzhled obsahu – nově už se ale klade velký důraz na obsah. Na jeho originalitu a samozřejmě na způsob jeho použití v celkové struktuře webu. Obsah je dnes stěžejní záležitostí, která je tím pádem velmi úzce spjatá s celkovým designem webu nebo eshopu.

 3. Design interakcí – detail, který v konečném důsledku rozhoduje o finálním úspěchu nebo neúspěchu. Uživatel chce na první pohled vidět nebo aspoň odhadnout, co které tlačítko nebo funkcionalita po kliknutí udělá. Jinak řečeno, uživatel potřebuje předem vědět, kam se danou akcí dostane. Nikoho v dnešní době nebaví „slepý“ klik, aby následně musel kliknout na „krok zpět“. Toto všechno snižuje ochotu návštěvníka / uživatele provádět další akci na webu nebo v eshopu.

Jak a proč stanovit strategii UX / UI

Určení správné strategie UX / UI je zcela zásadní pro efektivní a růstové směřování vaší značky, vašeho produktu nebo služby. Abychom dokázali navrhnout optimální strategie, potřebujeme vždy znát vaši aktuální situaci.

Nejedná se pouze o samotnou firmu, produkt nebo službu. Je potřeba jasně definovat profil vaší společnosti. Vaše silné a slabé stránky, a to i v oblastech organizační struktury a firemní kultury.

V UX / UI jsou vždy důležití koncoví uživatelé. Chování koncových uživatelů ovlivňují zejména trendy, na které si tito uživatelé a vaši potencionální zákazníci podvědomě zvykají každý den při procházení internetu.

Nedílnou součástí je také pochopení vaší nejbližší přímé a nepřímé konkurence. Strategicky se od nich odlišit a vymezit si svůj vlastní prostor je zásadní cíl, díky kterému byste měli být schopní oslovit jejich zákazníky a přetáhnout je k sobě.

Dalším důležitým krokem je zodpovědné stanovení cílů. Cíle nejsou o stavění vzdušných zámků. Musí být vždy reálné a raději menší, ale splnitelné. Výsledným efektem je, že všechny zúčastněné pak práce na novém strategickém směřování baví. Nastavení nedosažitelných cílů má za následek přesně opačný efekt a výsledný úspěch se nedostaví.

Kam správná strategie směřuje?

Je jasné, že každá firma, každý projekt má své individuální cíle, očekávání a požadavky na výkon. Obecně ale pro všechny platí, pokud se pustí do marketingové UX / UI strategie, následující:

 1. Design pro každého – pracujte s designem webu, e-shopu tak, aby vyhovoval co nejširšímu zásahu uživatelů. Neustále opakující se chybou je, že velké množství firem a e-shopů reaguje na každou výtku, která jim přijde, a to s pocitem, že vyhověli dalšímu JEDNOMU zákazníkovi. Toto je cesta k totálnímu chaosu, který nakonec většinu zákazníků odradí. Buďte sami sebou, vytvářejte jednoznačnou firemní identitu a nové „user experience“ trendy využívejte ve svůj prospěch

 2. Optimalizace pro rychlost – dnešní doba je rychlá. Je rychlá právě díky internetu. Počítá se každá desetina sekundy opožděné reakce webu na provedenou akci zákazníka. Pracujte s veškerými funkcionalitami webu zodpovědně a s rozmyslem, aby ve finále nezpomalovaly reakční rychlost vašeho webu. Stále platí, že méně je více, respektive, méně znamená rychleji.

 3. Vizuální odlišnost – pracujte se všemi prvky webu tak, aby na první pohled byly jednoznačně vizuálně identifikovatelné a nezaměnitelné s jinými. Chcete, aby si návštěvník všeho webu pročetl popis produktu nebo služby? Chcete aby si návštěvník zboží objednal nebo zarezervoval? Chcete aby vybraný produkt hned zaplatil a koupil? Nebo je pro vás důležité, aby se registroval a zanechal vám svůj e-mailový kontakt? Všechny tyto akce musí mít jasné, graficky jednoznačně odlišené sdělení směrem k uživateli.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci

* označená pole jsou povinná