V tomto ohledu je velmi důležité mít k ruce zkušeného e-commerce manažera, který zajistí, aby veškerá aktivita v rámci výkonnostního marketingu, měla kontinuitu, aby byly dosahované výsledky. Výkonnostní marketing je úzce spjatý s investicemi. Pro dosažení optimální návratnosti těchto investic, musíte mít k dispozici markeťáka, kterým vám dokáže správně interpretovat dostupná data a výsledky kampaní. Na základě těchto dat je možné relativně přesně predikovat krátkodobý a střednědobý vývoj. Naprosto zásadním předpokladem k úspěchu je kontinuita správy výkonnostních kampaní. Zajistíme, aby kdykoliv, v případě změny marketingového specialisty nebo partnerské agentury, byla vždy garantovaná plynulá návaznost. Aby nedošlo k negativnímu dopadu na výsledky vašeho výkonnostního marketingu.

  • Analyzujeme aktuální stav vašeho výkonnostního marketingu.
  • Doporučíme vhodné strategie výkonnostního marketingu, a to pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle.
  • Společně vybereme vhodného partnera, v podobě agentury nebo PPC specialisty.
  • Jako vaši marketingoví manažeři odborně povedeme strategii výkonnostního marketingu.
  • Zajistíme vám dlouhodobou kontinuitu strategie výkonnostního marketingu.
  • Ustálíme jednotný, dlouhodobý a vámi vyžadovaný styl reportingu.

Využijte služeb vašeho outsourcovaného marketingového manažera. Jsme připraveni vám okamžitě pomoci. Stačí, abyste nás právě teď kontaktovali a vše potřebné si domluvíme.

Co je výkonnostní marketing?

Výkonnostní marketing, jak už vyplývá z názvu, je marketing založený na výkonu. Tímto výkonem může být splnění řady různých cílů, například dokončený lead, prodej, rezervace nebo stažení souboru. Velmi obecně se dá říct, že pod pojmem výkonnostní marketing, se skrývá kombinace placené reklamy a povědomí o značce, ale jeho výkon a návratnost se určuje právě až poté, co proběhne požadovaná akce, splní se určený cíl.

V podstatě se vždy jedná o win-win situaci, a to jak pro zadavatele reklamy, tak pro systém, který tuto reklamu zprostředkovává. Správně optimalizovaná strategie výkonnostního marketingu umožňuje přesně cílit kampaně, a to s vysokou mírou návratností investic. V ideálním případě se všechny kroky ve výkonnostním marketingu řídí striktně na základě výkonu kampaní, na základě dat.

Velkou výhodou správně nastaveného výkonnostního marketingu, kdy zadavatel reklamy platí až na konci, tedy až za splněný cíl je, že mezitím, v průběhu kampaně, získává přidanou hodnotu v podobě bezplatného brand marketingu a také velké množství vysoce relevantních prokliků na vlastní webové stránky.

Zatím neexistuje žádná další online marketingová strategie s efektivnějším získáváním zákazníků nebo obchodních příležitostí.

Jak funguje výkonnostní marketing?

Výkonnostní marketing tvoří ucelený systém aktivit, jejichž synergický efekt vede k finálnímu cíli. Vše začíná u zadavatelů reklamy, kteří propagují své produkty nebo služby přes vydavatele (například PPC platformy Google Adwords nebo PPC Sklik). Velmi užitečnými pomocníky jsou také affiliate sítě a celý tento koncept by měli doplňovat partnerské agentury nebo marketingoví specialisté, kteří mají na starosti správu kampaní v těchto systémech. Každá skupina je nezbytně nutná k tomu, aby výkonnostní marketing fungoval efektivně. Pracují jednotně, každý se svou vlastní základní rolí, která vede ke konečnému požadovanému výsledku.

Zadavatelé reklamy nebo také inzerenti

Podniky, které chtějí propagovat své produkty a služby. Ve výkonnostním marketingu mohou být velmi úspěšní jak maloobchodníci, tak podnikatelé s e-shopy v různých odvětvích. V dnešním digitálním světě spotřebitelé před finálním nákupem nebo objednávkou služby hledají doporučení nebo recenze.

Je jasné, že nejlépe fungují obvykle ti, kteří mají již zavedenou značku nebo produkt. Jsou aktivní ve více marketingových kanálech. Mají již vytvořené vlastní publikum a jejich web má prokázanou míru konverze. Všechny tyto faktory tvoří základní předpoklady k úspěšnému výkonnostnímu marketingu.

Výkonnostní PPC marketing

Google AdWords a Seznam Sklik jsou jedny z nejefektivnějších reklamních kanálů v oblasti výkonnostního marketingu. Na českém digitálním trhu, jsou tyto systémy jednoznačně majoritní a je potřeba s nimi vždy počítat, jako s neodmyslitelnými marketingovými kanály v rámci marketingového plánování a marketingového mixu.

Správně zvolená marketingová strategie v PPC systémech AdWords a Sklik by měla zahrnovat efektivní rozložení ve vyhledávacích
a obsahových sítích. Primárním účelem je postupná přeměna nově příchozích návštěvníků webu na spokojené zákazníky. Takto vytvořené publikum a aktivní práce s tímto publikem pomocí remarketingových kampaní má za cíl, aby se spokojený zákazník opakovaně vracel na web a opakovaně plnil konverzní cíle inzerenta.

Výsledek správně nastavené strategie PPC kampaní se projeví nejenom samotným zvyšováním návštěvnosti webu, ale současně zvyšováním konverzního poměru. V samotných PPC kampaních se tento efekt projeví postupným snižováním ceny za klik, snižováním ceny za konverzi a tím pádem zvyšování návratnosti investic do PPC.

Významným synergickým efektem správě vedených PPC kampaní je sekundární podpora samotného webu v přirozeném vyhledávání. Vyhledávače Google a Seznam tyto synergické efekty významně podporují a takové weby pozitivně hodnotí. Ve správné součinnosti s optimalizací webu, na základě dat, je úspěch zaručený.

Partnerské sítě a affiliate marketing

Partnerské sítě a affiliate marketing jsou pro obchodníky v digitálním prostředí mnohdy zásadními marketingovými kanály. Vytvářejí jednotné místo pro informace o produktech a službách. Nejčastěji jsou v těchto systémech využívané bannery, textové odkazy, nebo produktové feedy. Současně inzerentům umožňují velmi jednoduchou správu plateb affiliate partnerům za plnění předem stanovených cílů. Inzerenti v nich sami vytvářejí strategické provizní systémy, bonusové programy pro partnery, mohou rozesílat newslettery.

Všechny affiliate systémy už v dnešní době umožňují velmi přesné a detailní sledování nákupního chování zákazníků. Přesně doměřují konverze, což je základním předpokladem pro efektivní správu těchto systémů.

Řada velkých e-shopů nebo digitálních poskytovatelů služeb například v cestovním ruchu si vytváří vlastní affiliate programy. Obecně ale nejpoužívanější platformou pro affiliate marketing je Commission Junction.

Pro co nejefektivnější správu affiliate marketingu doporučujme, aby toto inzerenti nedělali způsobem pokus / omyl, ale využili odborných doporučení provozovatelů těchto affiliate programů, kteří dnes již běžně nabízejí formu aktivní spolupráce. Důvod je nasnadě. Je přímo v jejich zájmu, aby affiliate marketing jejich platformy fungoval správně a efektivně.

Online marketingoví specialisté, partnerské agentury

Marketingoví specialisté nebo partnerské agentury jsou považováni za hlavní hnací sílu mezi inzerentem a reklamní platformou. Inzerenti mají vždy dvě možnosti volby. Zaměstnat interně marketingového specialistu, který bude tyto kampaně spravovat nebo spolupracovat s agenturou, která mu zajistí veškerý potřebný servis a odbornost.

Jako marketingoví manažeři s mnohaletými zkušenostmi v oboru se spíše přikláníme ke spolupráci s agenturou. Pokud zvážíme veškeré pro a proti, je tento typ spolupráce pro inzerenta efektivnější. Můžeme začít už tím, pokud dáme na misky vah náklady spojené se mzdou zaměstnance, respektive fakturaci za práci agentury. Pro inzerenta jsou tyto náklady víceméně vždy ve srovnatelné výši. To, v čem z našeho pohledu tkví zásadní rozdíl, je následný objem a kvalita servisu, který za své peníze inzerent dostane. Je naprosto jasné, že agentura, která zaměstnává více specialistů, která používá pro efektivní řízení kampaní pro své klienty sofistikované analytické programy, dodá vždy vyšší kvalitu služeb. Neméně důležitým efektem je, že pod správou agentury se strategie a způsob dosažení cílů dlouhodobě zásadně nemění a to bez ohledu na to, který z jejich specialistů aktuálně má na starosti dané kampaně. Naopak, je zcela běžnou praxí, když dojde k výměně na pozici interního zaměstnance, že nový člověk má jiné návyky, jiný systém práce a tyto pak aplikuje do již zaběhnutých strategií, které tím zásadně mění a dá se říct, že s novým marketingovým specialistou většinou (ne vždy) začíná celá práce od začátku. Tyto změny jsou pak reklamními systémy hodnocené negativně, protože se znova „učí“ pracovat s již vytvořeným publikem na základě jiných vstupů a nastavení.

V tomto by měl mít inzerent svého vlastního, v našem případě outsourcovaného, marketingového manažera. Tento zajistí, aby veškerá aktivita v rámci výkonnostního marketingu, měla kontinuitu, jednotný systém reportingu, vždy individuálně dle potřeb inzerenta (klienta). Jako vaši marketingoví manažeři zajistíme, aby kdykoliv, v případě změny marketingového specialisty nebo partnerské agentury, byla zajištěná plynulá návaznost, aby nedošlo k negativnímu dopadu na výsledky výkonnostního marketingu.

Mám zájem o nezávaznou konzultaci

* označená pole jsou povinná